Home Co warto zobaczyć Kościół Mariacki
Kościół Mariacki w Gryficach PDF Print
Początki budowy przypadają na przełom XIII i XIV w. Zbudowany w stylu gotyckim. Dokładna data budowy nie jest jednak znana jednak musiało to być około roku 1262 gdzie w dokumencie lokacyjnym znaleźć można wzmiankę o nadaniu czterech włók ziemi dla potrzeb kościoła. Sama budowa zapewne została rozpoczęta kilka lat później. W roku 1297 istnieje również wzmianka o proboszczu Ludevinusie, co wskazywałoby, na to że w tym czasie budowa była już zaawansowana a obiekt był wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. W pierwszej kolejności powstało prezbiterium wraz z zakrystią od południowej strony, następnie korpus nawowy, na koniec zaś prawdopodobnie ok XV w. wieża. W 1498 roku po północnej stronie korpusu nawowego ukończono budowę kaplicy mariackiej jednakże dzisiejszy kształt świątyni powstał po pożarze w XVII wieku gdy wprowadzono niezamierzone ale konieczne zmiany. Do roku 1534 świątynia była wykorzystywana przez kościół rzymsko-katolicki następnie stała się własnością kościoła luterańskiego, który jednak bardzo zaniedbał obiekt. Sytuacja kościoła uległa dopiero poprawie po pożarze który zniszczył znaczną jego część pozostawiając jedynie ściany obwodowe i filary nośne. Odbudowę rozpoczęto tego samego roku i ukończono po 10 latach. W 1732 roku zamontowano nowe organy, a w drugiej połowie XVIII wieku zainstalowano ambonę którą wykorzystuje się do dnia dzisiejszego, a w 1859 roku zakończono prace nad wieżą wieńcząc tym samym ostateczny kształt kościoła. Od tamtego okresu poważniejsze zmiany dokonano w 1909-1910 roku gdy w trakcie prac restauratorskich zmieniono kształt sklepienia opierając go o szkielet krzyżowo - żebrowy. W chwili obecnej po kolejnych pracach porządkowo - restauratorskich wykonanych dzięki inicjatywie obecnego proboszcza Ks. Jerzego Sosny kościół nabrał nowego blasku dzięki gruntownej renowacji m.in. organów kościelnych, ławek oraz ołtarza.

Newer news items: