Home Co warto zobaczyć Brama Kamienna
Brama Kamienna PDF Print
Swego czasu nazywana Młyńską, położona jest u północnego wylotu drogi do Trzebiatowa. Swoją nazwę zawdzięcza młynowi kamiennemu usytuowanemu w jej pobliżu. Wzmiankę o niej możemy odnaleźć już 1333 roku. W XV w. Brama Kamienna zostaje rozbudowana o piękna szczyty, które jednak w wyniku pożaru uległy zniszczeniu. W trakcie odbudowy, do pierwotnej bryły budowniczy dodają elementy renesansowe m.in. gzymsy szczyty i pilastry. Powstaje również tarcza zegarowa umiejscowiona od strony miasta oraz okno o rustikowym obramowaniu. Do dnia dzisiejszego niestety zachowała się jedynie prowadnica bramy, umieszczona od wewnętrznej strony wraz ze śladem ostrołukowej wnęki widocznej od strony miasta. Brama Kamienna zbudowana jest w układzie dwupiętrowym z przelotem pod ostrołukowymi arkadami. Ciekawostką o której warto wspomnieć jest postać rycerza widoczna w jednym z pól (środkowym) północnego szczytu. Brama posiada 98m2 powierzchni i 1078 m3 kubatury.

Newer news items: