Home Śmieci harmonogram
Śmieci harmonogram PDF Print

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019 :

Formularz odbioru odpadów, który należy złożyć w siedzibie firmy:


Firma odbierająca śmieci (PHU Grabowiecki) oferuje  również odbiór gruzu. W tym celu należy wypełnić Formularz Zlecenia Odbioru Gruzu i złożyć go w sekretariacie firmy tel/fax (091) 3844238 .